Assusoft biedt ook de mogelijkheid om controles uit te voeren op data aangeleverd door verzekeraars, zoals bijvoorbeeld premieborderellen. Zo kan er opgevolgd worden in hoeverre uw verzekeraar de via Assusoft verstuurde gegevens heeft verwerkt. De foutenmarge wordt verder verkleind en uw maandelijkse verwerking wint aan transparantie!

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info.